Правила проживання та бронювання

Договір публічної оферти з надання готельних послуг

Приватна садиба (готельно-ресторанний комплекс) «Ski Xaта», в особі фізичної особи-підприємця Міхневича Романа Григоровича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2549700971 платник єдиного податку II групи, місцезнаходження: Україна, Івано-Франківська обл., Яремчанський р-н, с. Поляниця, вул. Урочище Вишня, 162, іменований надалі як «Виконавець», публікує дану оферту (пропозицію) про укладення договору щодо надання послуг з тимчасового розміщення у приватній садибі (готельно-ресторанному комплексі) «Ski Xaта», умови якого наведені нижче (далі — «Договір») на адресу будь-яких фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб (у разі прийняття цієї пропозиції іменованих далі — «Замовник», а разом іменовані «Сторони»).

Згідно з ч. 1 ст. 640 ЦК України Договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції.

У відповідності до ч. 1 ст. 641 ЦК України пропозицію укласти договір (оферту) може зробити кожна із Сторін майбутнього договору. Пропозиція укласти Договір має містити істотні умови договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов’язаною у разі її прийняття.

Частиною 1 ст. 642 ЦК України визначено, що відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття (акцепт) повинна бути повною і безумовною.

Моментом повного і беззастережного прийняття пропозиції Надавача послуг з розміщення укласти Договір (тобто акцептом оферти), відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 438 ЦК України, вважається передплата послуг Надавача послуг з розміщення (оплата Користувачем послуг з розміщення проживання на умовах, зазначених у Договорі).

Договір, укладений за допомогою акцепту оферти, регламентується нормами цивільного законодавства про договір приєднання (стаття 634 ЦК України) — оскільки його умови визначені Надавачем послуг з розміщення у публічній оферті і можуть бути прийняті будь-якою особою не інакше як шляхом приєднання до запропонованого Договору в цілому.

Дана оферта розміщена в Рецепції Виконавця — Приватної садиби (готельно-ресторанного комплексу) «Ski Xaта» за адресою: Україна, Івано-Франківська обл., Яремчанський р-н, с. Поляниця, вул. Урочище Вишня, 162, а також на сайті: https://ski-xata.com.

Приватна садиба (готельно-ресторанний комплекс) «Ski Xaта» складається з готелю та котеджу. Котедж пропонує для розміщення туристів 5 комфортабельних номерів, готель — 18 номерів різних класів, на першому поверсі готелю розміщений ресторан з українською кухнею, рецепція і кімната для зберігання гірськолижного спорядження. 

Діти до 6-ти років проживають безкоштовно без надання основного спального місця і сніданку. 

Приватна садиба «Ski Хата» призначена для тимчасового розміщення (проживання) гостей на строк, узгоджений з адміністрацією готелю.

Режим роботи Приватної садиби (готельно-ресторанного комплексу) «Ski Xaта» з 08:00 до 23:00.

1.  Визначення термінів

1.1. Договір з надання готельних послуг — це Договір, відповідно до якого Виконавець бере насебе обов’язок здійснювати надання готельних послуг кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, крім тих. кому за законом надані відповідні пільги Виконавець не має права надавати перевагу одному споживачеві перед іншим шодо укладення цього Договору, якщо інше не встановлено законом Договір може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору з надання готельних послуг у цілому, через оплату рахунку з надання готельних послуг, який буде виставлено Виконавцем Замовник не може запропонувати свої умови договору.

1.2. Договір приєднання до договору публічної оферти з надання готельних послуг — це договір, умови якого встановлені Виконавцем у договорі публічної оферти з надання готельних послуг, який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору публічної оферти з надання готельних послуг у цілому, через оплату рахунку з надання готельних послуг, який було виставлено Виконавцем. Замовник не може запропонувати свої умови договору. 

1.3. Момент укладення Договору з надання готельних послуг — це момент зарахування коштів на рахунок Виконавця, сплачених Замовником за надання готельних послуг згідно представленого рахунку Виконавцем.

1.4. Готельна послуга — дії Виконавця з розміщення Замовника шляхом надання номеру (місця) для тимчасового проживання в готелі, а також інша діяльність, пов’язана з розміщенням та тимчасовим проживанням

1.5. Номер — окреме вмебльоване приміщення, що складається з однієї або декількох кімнат, обладнаних для тимчасового проживання.

1.6. Замовник — будь-яка юридична особа, фізична особа-підприємець чи фізична особа, яка придбаває. замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити готельні послуги Виконавця для власних (побутових) потреб чи потреб третіх осіб.

1.7. Споживач — фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари, роботи, послуги для власних (побутових) потреб.

1.8. Штрафні санкції — штраф, який сплачується договірною стороною у випадку порушення нею вимог, обумовлених договором або чинним законодавством.

1.9. Бронювання номерів — попереднє замовлення, зроблене за чотирнадцять діб до початку доби запланованого заїзду (але не раніше 6 місяців до дати заїзду).

1.10. Резервування номерів — замовлення, здійснене не раніше трьох діб до початку доби запланованого заїзду.

1.11. Анулювання — відмова Замовника від заброньованих послуг. Анулювання поділяється навиди: своєчасне анулювання та пізнє анулювання. У разі пізнього анулювання або неприбуття готель стягує штраф і замовника згідно з умовами, викладеними у Договорі.

1.12. Інші поняття та терміни,які використовуються в даному Договорі, але не визначені в даному розділі тлумачяться згідно Правил користування готелями і аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджених Наказом Державної туристичної адміністрації України № «19» від 16.03.2004 року, Законом України «Про туризм», а також іншими нормативно-правовими актами в даній галузі.

2. Предмет договору

2.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надавати готельні послуги Замовнику або третім особам, які вказані Замовником відповідно до замовлення на бронювання (надалі іменуються «послуги»), а саме послуги з тимчасового розміщення та тимчасового проживання у спеціально обладнаних номерах у готелі та котеджі приватної садиби «Ski Xaта» за адресою: Івано-Франківська обл., Яремчанський р-н, с. Поляниця, вул. Урочище Вишня, 162, а Замовник в свою чергу, зобов’язується оплачувати надання таких послуг.

2.2. Вся необхідна інформація про умови, правила проживання, комфорт, обсяг та вартість послуг, наявність інвентарю відповідно до категорії готелю, бронювання номерів відповідно до умов цього Договору розміщені на сайті https://ski-xata.com.

2.3. З моменту зарахування Замовником коштів на рахунок Виконавця за надання готельних послуг згідно виставленого рахунку вважається, шо Замовник приєднався до даного Договору, погодився з усіма його умовами і жодних претензій чи зауважень щодо викладених умов Договору не має.

3. Порядок бронювання та анулювання бронювання послуг

3.1. Придбання (бронювання) послуг Виконавця здійснюється шляхом направлення Замовником письмового замовлення на бронювання послуг Виконавця із зазначенням періоду проживання, дати і часу заїзду та виїзду, кількості місць і номерів, категорії номерів, додаткових ліжок тощо за допомогою поштового, телефонного, факсимільного зв’язку, засобів електронної пошти чи в інший спосіб.

3.2. Виконавець, отримавши від Замовника заявку про надання останньому послуг, передбачених п. 3.1. даного Договору, протягом 5 (п’яти) днів з моменту отримання надає Замовнику відповідь про можливість абонеможливість виконання його замовлення у визначений в заявці термін, у залежності від наявності вільних місць у готелі на момент подання заявки, та у випадку наявної можливості надання готельних послух згідно із заявкою Замовника. Виконавець направляє Замовнику рахунок, для оплати послуг згідно з цінами Виконавця.

3.3. Замовник повинен сплатити суму за першу добу проживання , замовлених ним послуг станом на момент бронювання готельних послуг в готелі та котеджі Виконавця.

3.4. Оплата бронювання послуг Замовником здійснюється в безготівковому порядку на банківський рахунок Виконавця або готівкою не пізніше 3 (трьох) днів з моменту виставлення рахунку Виконавцем.

3.5. Послуги визначені в замовленні вважаються заброньованими з моменту зарахування коштів на рахунок Виконавця (момент оплати). Зміна ціни замовлених послуг після їх оплати Замовником (зарахування коштів на рахунок Виконавця) не допускається.

3.6. Порядок резервування здійснюється аналогічно порядку бронювання.

3.7. При резервуванні Замовнику необхідно зробити передоплату за прешу добу проживання, після чого Виконавець надає йому письмове підтвердження резервування номеру.

3.6. Замовник вправі відмовитися від заброньованих послуг за Договором (анулювати замовлення) шляхом направлення виключно письмової заявки Виконавцю за допомогою поштового, телефонного, факсимільного зв’язку, засобів електронної пошти.

3.7. Анулюванням замовлення відповідно до умовданого Договору вважається повна відмова від заявки, часткове скорочення кількості заявлених номерів, не залежно від їх кількості: перенесення або скорочення строків проживання, незалежно від строку проживання.

3.8. Замовлення послуг за цим Договором може бути анульовано Замовником без штрафних санкцій (своєчасне анулювання) шляхом вручення письмового повідомлення:

  • не пізніше чотирнадцяти днів до дати заселення;
  • не пізніше трьох календарних днів з моменту оплати (зарахування) коштів, сплачених Виконавцю згідно виставленого рахунку, включаючи день надходження коштів,однак не менше ніж за чотирнадцять днів до дати заселення.
  • не пізніше трьох календарних днів із моменту отримання результатів аналізів, що встановлюють факт виникнення захворюваності на COVID-19 із обов’язковим наданням підтверджуючих документів (довідок, тестів), однак не менше ніж за чотирнадцять днів до дати заселення. У випадку, коли до дати заїзду залишається менше, ніж чотирнадцять днів, Замовник зобов’язаний протягом 24 год із моменту отримання результатів аналізівповідомити про захворювання з наданням відповідних підтверджуючих документів. 

3.9. По закінченню вказаного в п. 3.7. цього Договору терміну, за порушення умов анулювання (несвоєчасне анулювання, неприбуття) застосовуються наступні штрафні санкції: замовник сплачує Виконавцю штраф у розмірі 100 (ста) відсотків вартості заброньованих послуг, який самостійно списується Виконавцем з сплачених Замовником коштів у безспірному порядку.

4. Ціна договору

4.1. Інформація про вартість послуг Виконавця розмішена на сайті https://ski-xata.com.

4.2. Вартість договору про надання готельних послугвизначається індивідуально та вказується у рахунку-фактурі, сформованому Виконавцем у залежності від виду послуги, яку обрав Замовник та терміну, протягом якого вона буде надаватися. Вказаний рахунок-фактура є невід’ємною частиною даного Договору та містить в собі ціну Договору.

4.3. З моменту зарахування Замовником коштів на рахунок Виконавця згідно виставленого рахунку-фактури даний Договір вважається укладеним, а всі умови Договору погодженими.

4.4. Повний розрахунок за послуги по Договору здійснюється до моменту заселення Замовника або третіх осіб Замовника в готель (котедж) Виконавця.

4.5. Виконавець самостійно встановлює ціни та систему знижок на готельні послуги, які надаються Замовнику.

5. Права та обов’язки сторін

5.1. Виконавець зобов‘язаний:

5.1.1. За умови дотримання Замовником вимог передбачених умовами даного Договору надавати останньому послуги, визначені п. 2.1 цього Договору

5.1.2. Забезпечувати якість наданих послуг відповідно до вимогчинного законодавства України.

5.1.3. Приймати, опрацьовувати і підтверджувати за умови можливості надання відповідних послуг, отримані замовлення на бронювання готельних послуг в термін не більше 5 (п’яти) днів з моменту їх отримання.

5.1.4. Інші обов’язки, шо випливають з умов даного Договору.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Своєчасно отримувати оплату за цим Договором.

5.2.2. Залишити за собою суму сплачених Замовником коштів у випадку порушення останнім п. 3.8. даного Договору.

5.2.3. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за цим договором.

5.2.4. Відмовити Замовникові в прийняті заявки у випадку відсутності вільних номерів у готелі чи котеджі.

5.2.5. Відмовити у продовженні строку проживання у випадку відсутності вільних номерів на момент подачі заявки про продовження проживання.

5.3. Замовник зобов’язаний:

5.3.1. Сплачувати кошти згідно виставленого рахунку Виконавця та відповідно до умов даного Договору.

5.3.2. Забезпечувати надання інформаційних даних щодо розміщення та поселення клієнтів, а також іншою інформацією, необхідною Виконавцю для надання якісних послуг.

5.3.3. Відповідати перед Виконавцем за відшкодування завданих збитків згідно виставленого рахунку.

5.3.4. Попереджати Виконавця про відмову від використання заброньованих послуг у терміни, передбачені п. 3.1 даного Договору.

5.3.5. Під час перебування в номері(-ах) зберігати майно Виконавця від пошкодження, втрати, чи випадкового знищення.

5.3.6. Дотримуватися Правил проживання в готелі (котеджі), інструкцій розміщення та перебування, а також інших правил, визначених нормами чинного законодавства.

5.3.7. Не вимагати повернення сплачених коштів за бронювання номерів у випадку порушення умов анулювання бронювання передбачених цим Договором.

5.3.8. Виконувати інші обов’язки, шо випливають з умов даного Договору та норм чинного законодавства.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. Вимагати від Виконавця належної якості послуг, шо надаються, та належного виконання умов цього договору.

5.4.2. Інші права, що випливають з даного Договору та норм чинного законодавства.

6. Відповідальність сторін

6.1. У випадку порушеннясвоїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

6.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

6.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, шо вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Незалежно від місця проживання/перебування Сторін цього Договору, до його положень застосовується чинне законодавство України.

7.2. Будь-які суперечки чи спори між Виконавцем та Замовником у зв’язку з виконанням цього Договору регламентуються виключно чинним законодавством України.

7.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають за цим Договором або у зв’язку з ним, у тому числі ті, що стосуються його укладення, тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, якщо Замовник є фізичною особою–резидентом України або юридичною особою–резидентом України, підлягають вирішенню в судах України за відповідною підсудністю та підвідомчістю такого спору згідно з чинним законодавством України.

7.4. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають за цим Договором або у зв’язку з ним, у тому числі ті, що стосуються його укладення, тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, якщо Замовник є фізичною особою–нерезидентом України або юридичною особою–нерезидентом України, за наявності умов, передбачених ст. 76 Закону України «Про міжнародне приватне право» № 2709-ІV від 23.06.2005, підлягають розв’язанню в судах України. 

7.5. Цей договір, його укладення і виконання регулюються відповідно до умов чинного законодавства України.

8. Форс-мажорні обставини

8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання (або неналежне виконання) своїх зобов’язань, встановлених цим Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).

8.2. Обставинами непереборної сили (форс-мажором) відповідно до цього Договору вважаються повені, епідемії, пандемії, епізоотії, землетруси й інші природні чи штучні(техногенні) катастрофи і стихійні лиха, повстання, ембарго, війни або військові дії будь-якого виду, окупація, мобілізація, порушення громадського порядку, страйки, дії органів влади або будь-які інші обставини, шо перебувають поза контролем і волею Сторін, відбулися після підписання нього Договору, і які недають одній зі Сторін можливість належним чином виконувати свої зобов’язання за цим Договором.

8.3. Сторона, шо опинилася під впливом обставин непереборної сили (форс-мажору), зобов’язана негайно (наскільки це дозволяють обставини, але не пізніше 1 (одного) календарного тижня із моменту їх виникнення, повідомити іншу Сторону про виникнення, характер і можливу тривалість обставин непереборної сили (форс-мажору) та надати належно оформлене підтвердження компетентного органу (Торгово-промислової палати України). Належним підтвердженням форс-мажору є також його затвердження на законодавчому рівні.

9. Пільги

9.1. У Виконавця діють пільги, установлені положеннями чинного законодавства України. Правом першочергового поселення користуються ветерани ВВВ, герої Радянського Союзу, герої Соціалістичної праці, герої України, батьки з дітьми до 1-го року.

9.2. У Виконавця діють наступні знижки по оплаті за проживання:

  • діти до 6-ти років безкоштовно, якщо вони не займають окремого спального місця;
  • система знижок для корпоративних та постійних клієнтів, що визначається окремо Виконавцем у кожному конкретному випадку.
10. Захист персональних даних

10.1. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана особисто Замовником.

10.2. Суб’єкт персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VIвід 01.06.2010 має право: знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

10.3. Замовник підтверджує, що йому відомі права, визначені Законому України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010, а також мету обробки Персональних даних, у тому числі збору персональних даних.

10.4. Терміни «персональні дані», «обробка персональних даних» та «поширення персональних даних» тлумачаться та розуміються згідно статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010.

11. Інші умови

11.1. Даний договір може бути змінений, припинений або доповнений за згодою Сторін. Сторони зберігають за собою право достроково розірвати цей договір при умові, шо сплачені Виконавцю кошти за послуги не повертаються, а завдана шкода, у випадку наявності такої, відшкодовується в повному розмірі згідно виставленого рахунку.

11.2. На відносини Сторін, не врегульовані даним Договором, поширюються норми діючого законодавства України.

11.3. Строк дії даного договору визначається Сторонами до моменту повного виконання прийнятих на себе зобов’язань, а в частині розрахунків — до моменту повного розрахунку між Сторонами.

11.4. Моментом укладення нього договору, є момент укладення між Сторонами договору приєднання до договору на надання готельних послуг, шляхом проведення Замовником оплати рахунку з надання готельних послуг, який було виставлено Виконавцем. При цьому оплата в цілому або в частині послуг за цим рахунком та зарахування вказаних коштів Виконавцем, є підтвердженням з боку Замовника, укладення договору приєднання до договору на надання готельних послуг та прийняття Замовником всіх істотних умов цього договору, в тому числі але не виключно умов щодо ануляції, зміни та відмови від заброньованих послуг, розмірів штрафів та порядку проживання у готелі та котеджі приватної садиби «Ski Xaта»

11.5. Оплата грошових коштів за цим рахунком є акцептом з боку Замовника щодо прийняття пропозиції Виконавця з придбання послуг та їх оплати, яка розмішена на офіційному сайті приватної садиби «Ski Xaта» https://ski-xata.com і є договором публічної оферти Виконавця та містить в собі всі істотні умови надання послуг (ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України).

Ми в соціальних мережах