ДОГОВІР

                                                                                                         про надання готельних послуг

Приватна садиба (готельно-ресторанний комплекс) «SkiXaта», в особі фізичної особи-підприємця Міхневича Романа Григоровича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2549700971 платник єдиного податку 2 (другої) групи, місцезнаходження: Україна, Івано-Франківська обл., Яремчанський р-н, с. Поляниця, вул. Урочище Вишня, 162,іменований надалі як«Виконавець»,публікує дану оферту (пропозицію) про укладення договору щодо надання послуг з тимчасового розміщення в приватній садибі (готельно-ресторанному комплексі) «SkiXaта», умови якого наведені нижче (далі – «Договір») на адресу будь-яких фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб (у разі прийняття цієї пропозиції іменованих далі – «Замовник»,а разом іменовані «Сторони»).

Згідно з ч. 1 ст. 640 ЦК України Договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції.

У відповідності до ч. 1 ст. 641 ЦК України пропозицію укласти договір (оферту) може зробити кожна із сторін майбутнього договору. Пропозиція укласти договір має містити істотні умови договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов’язаною у разі її прийняття.

Частиною 1 ст. 642 ЦК України визначено, що відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття (акцепт) повинна бути повною і безумовною.

Моментом повного і беззастережного прийняття пропозиції Надавача послуг з розміщення укласти Договір (тобто акцептом оферти), відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 438 ЦК України, вважається передплата послуг Надавача послуг з розміщення (оплата Користувачем послуг з розміщення  проживання на умовах, зазначених у Договорі).

Договір, укладений за допомогою акцепту оферти, регламентується нормами цивільного законодавства про договір приєднання (стаття 634 ЦК України) – оскільки його умови визначені Надавачем послуг з розміщення у публічній оферті і можуть бути прийняті будь-якою особою не інакше як шляхом приєднання до запропонованого Договору в цілому.

Дана оферта розміщена в Рецепції Виконавця - Приватної садиби (готельно-ресторанного комплексу) «SkiXaта» за адресою: Україна, Івано-Франківська обл., Яремчанський р-н, с. Поляниця, вул. Урочище Вишня, 162, а також на сайті: http://ski-xata.com.

Приватна садиба (готельно-ресторанний комплекс) «SkiXaта» складається з готелю та котеджу. Котедж пропонує для розміщення туристів 5 комфортабельних номерів, готель — 18 номерів різних класів, на першому поверсі готелю розміщений ресторан з українською кухнею, рецепція і кімната для зберігання гірськолижного спорядження.

Діти до 6-ти років проживають безкоштовно без надання основного спального місця і сніданку.

Приватна садиба «Ski Хата» призначена для тимчасового розміщення (проживання) гостей на строк, узгоджений з адміністрацією готелю.

 

Режим роботи Приватної садиби (готельно-ресторанного комплексу) «SkiXaта»- цілодобовий.

 

                                                                                                            1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Договір з надання готельних послуг - це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе обов’язок здійснювати надання готельних послуг кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, крім тих. кому за законом надані відповідні пільги Виконавець не має права надавати перевалі одному споживачеві перед іншим шодо укладення цього договору, якщо інше не встановлено законом Договір може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору з надання готельних послуг в цілому, через оплату рахунку з надання готельних послуг, який бузо виставлено Виконавцем Замовник не може запропонувати свої умови договору

1.2.Момент укладення Договору з надання готельних послуг - це момент зарахування коштів на рахунок Виконавця сплачених Замовником за надання готельних послуг згідно представленого рахунку Виконавцем.

1.3. Готельна послуга - дії Виконавця з розміщення Замовника шляхом надання номеру (місця) для тимчасового проживання в готелі, а також інша діяльність, пов’язана з розміщенням та тимчасовим проживанням

1.4.Номер - окреме вмебльоване приміщення. шо складається з однієї або декількох кімнат, обладнаних для тимчасового проживання

1.5.Замовник - будь-яка юридична особа, фізична особа-підприємець чи фізична особа, яка придбаває. замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити готельні послуги Виконавці для власних (побутових) потреб чи потреб третіх осіб.

1.6. Споживач - фізична особа, яка придбаває, замовляє,використовує або мас намір придбати чи замовити товари, роботи, послуги для власних (побутових) потреб

1.7.Штрафні санкції - штраф, який сплачується договірною стороною у випадку порушення нею вимог, обумовлених договором або чинним законодавством

1.8. Бронювання - процес замовлення замовником готелю основних і/або додаткових послуг у певному обсязі. а метою використанні послуг в обумовлені терміни конкретним споживачем або групою споживачів

1.9.Анулювання - відмова замовника від заброньованих послуг. Анулювання поділяється на види: своєчасне анулювання та пізнє анулювання В разі пізнього анулювання або неприбуття готель стягує штраф з замовника згідно з умовами, викладеними в договорі

1.10. Інші поняття та терміни, які використовуються в даному Договорі, але не визначені в даному розділі тлумачаться згідно Правил користування готелями н аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджених Наказом Державної туристичної адміністрації України № «19» ви 16.03.2004 року, Законом України «Про туризм»,а також іншими нормативно-правовими актами в даній галузі.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надавати готельні послуги Замовнику або третім особам, які вказані Замовником відповідно до замовлення на бронювання (надалі іменуються «послуги»), а саме послуги з тимчасового розміщення та тимчасового проживання у спеціально обладнаних номерах в готелі та котеджі приватної садиби «SkiXaта» за адресою: Івано-Франківська обл., Яремчанський р-н, с. Поляниця, вул. Урочище Вишня, 162, а Замовник в свою чергу, зобов’язується оплачувати надання таких послуг.

2.2. Вся необхідна інформація про умови, правила проживання, комфорт, обсяг та вартість послуг, наявність інвентарю відповідно до категорії готелю, бронювання номерів відповідно до умов цього Договору розміщені на сайті – http://ski-xata.com.

2.3. З моменту зарахування Замовником коштів на рахунок Виконавця за надання готельних послуг згідно виставленого рахунку вважається, шо Замовник приєднався до даного Договору, погодився з усіма його умовами і жодних претензій чи зауважень щодо викла

 

3. ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ ТА АНУЛЮВАННЯ БРОНЮВАННЯ ПОСЛУГ 

3.1. Придбання (бронювання) послуг Виконавця здійснюється шляхом направлення Замовником замовлення за допомогою поштового, телефонного, факсимільного зв’язку, засобів електронної пошти чи в інший спосіб.

3.2. Виконавець, отримавши від Замовника заявку про надання останньому послуг, передбачених п.3.1.даного Договору, протягом 5 (п’яти) днів з моменту отримання надає Замовнику відповідь про можливість або неможливість виконання його замовлення у визначений в заявці термін, з залежності від наявності вільних місць у готелі на момент подання заявки, та у випадку наявної можливості надання готельних послух згідно із заявкою Замовника. Виконавець направляє Замовнику рахунок, для оплати послуг згідно з цінами Виконавця.

3.3. Замовник повинен сплатити 30 (тридцять) відсотків замовлених ним послуг станом на момент бронювання готельних послуг від 3-ох діб в готелі та котеджі Виконавця,як що замовник бронює на одну добу то сплачуеться 100(відсотків) замовлених послуг,як що на дві доби то сплачується 50(відсотків) замовлених послуг на момент бронювання

3.4. Оплата бронювання послуг Замовником здійснюється в безготівковому порядку на банківський рахунок Виконавця або готівкою не пізніше 3 (трьох) днів з моменту виставлення рахунку Виконавцем.

3.5. Послуги визначені в замовленні вважаються заброньованими з моменту зарахування коштів на рахунок Виконавця (момент оплати) Зміна ціни замовлених послуг після їх оплати Замовником (зарахування коштів на рахунок Виконавця) не допускається.

3.6. Замовник вправі відмовитися від заброньованих послуг за Договором (анулювати замовлення) шляхом направлення письмової заявки Виконавцю за допомогою поштового, телефонного, факсимільного зв’язку, засобів електронної пошти

3.7. Анулюванням замовлення відповідно до умов даного Договору  вважається повна вимова від заявки, часткове скорочення кількості заявлених номерів, незалежно від їх кількості: перенесення або скорочення строків проживання, незалежно від строку проживання.

3.8. Замовлення послуг за цим Договором може бути анульовано Замовником без штрафних санкцій (своєчасне анулювання) шляхом вручення письмового повідомлення не пізніше трьох календарних днів з моменту оплати (зарахування) коштів, сплачених Виконавцю згідно виставленого рахунку, включаючи день надходження коштів.

3.9. По закінченню вказаного в п. 3.7. цього Договору терміну, за порушення умов анулювання (несвоєчасне анулювання, неприбуття) застосовуються наступні штрафні санкції: Замовник сплачує Виконавцю штраф у розмірі 30 (тридцять) відсотків вартості заброньованих послуг, який самостійно списується Виконавцем з сплачених Замовником коштів у безспірному порядку.

 

4. ЦІНА ДОГОВОРУ 

4.1. Інформація про вартість послуг Виконавця розмішена на сайті http://ski-xata.com.

4.2. Вартість договору про надання готельних послуг визначається індивідуально та вказується в рахунку-фактурі, сформованому Виконавцем в залежності від виду послуги, яку обрав Замовник та терміну, протягом якого вона буде надаватися. Вказаний рахунок-фактура є невід’ємною  частиною даного Договору та містить в собі ціну Договору.

4.3. З моменту зарахування Замовником коштів на рахунок Виконавця згідно виставленого рахунку-фактури даний Договір вважається укладеним.

4.4. Розрахунок по Договору здійснюється за 100% оплати послуг до моменту вселення Замовника або третіх осіб Замовника в готель або котедж Виконавця.

4.5. Виконавець вправі встановлювати вільні ціни та систему знижок на готельні послуги, які надаються Замовнику.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Виконавець зобов‘язаний:

5.1.1. За умови дотримання Замовником вимог передбачених умовами даного Договору надавати останньому послуги, визначені п. 2.1 цього договору

5.1.2. Забезпечувати якість наданих послуг відповідно до вимогчинногозаконодавства України.

5.1.3. Приймати, опрацьовувати і підтверджувати за умови можливості надання відповідних послуг, отримані замовлення на бронювання готельних послуг в термін не більше 5 (п’яти) днів з моменту їх отримання.

5.1.4. Інші обов’язки, шо випливають з уме» даного Договору.

 

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Своєчасно отримувати оплату за цим Договором.

5.2.2. Залишити за собою суму сплачених Замовником коштів відповідно до умов даного договору за несвоєчасне анулювання замовлення у порядку, передбаченому Договором.

5.2.3. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за цим договором.

5.2.4. Відмовити Замовникові в прийняті заявки у випадку відсутності вільних номерів у готелі чи котеджі.

5.2.5. Відмовити в продовженні строку проживання у випадку відсутності вільних номерів на момент подачі заявки про продовження проживання.

 

5.3. Замовник зобов‘язаний:

5.3.1. Своєчасно сплачувати кошти згідно виставленого рахунку Виконався відповідно до умов даного Договору.

5.3.2. Своєчасно забезпечувати подання Виконавцю заявок на розміщення та поселення клієнтів, забезпечувати Виконавця іншою інформацією, необхідною для надання послуг.

5.3.3. Відповідати перед Виконавцем за відшкодування завданих згідно виставленого рахунку.

5.3.4. Попереджати Виконавця про відмову від використання заброньованих послуг не пізніше ніж за одну добу до часу заїзду, що визначений у заявці.

5.3.5. Під час перебування в номері(-ах) зберігати майно Виконався від пошкодження, втрати, чи випадкового знищення.

5.3.6. Додержуватися Правил проживання в готелі та котеджі, інструкцій розміщення та перебування, а також правил, шо визначені нормами чинного законодавства.

5.3.7. Не вимагати повернення сплачених коштів за бронювання номерів у випадку порушення умов анулювання бронювання передбачених цим Договором

5.3.8. Інші обов’язки, шо випливають з умов даного Договору та норм чинного законодавства.

 

5.4.Замовник має право:

5.4.1. Вимагати від Виконавця належної якості послуг, шо надаються, та належного виконання умов цього договору.

5.4.2. Інші права, що випливають з даного Договору та норм чинного законодавства.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

6.1. За порушення умов даного Договору винна Сторона несе відповідальність визначену цим Договором та/або діючим законодавством.

6.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

6.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини.Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, шо вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

 

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

7.1. Усі спори, шо виникають з предмету цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом взаємних переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства.

 

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання (або неналежне виконання) своїх зобов’язань, встановлених цим Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).

8.2. Обставинами непереборної сили (форс-мажором) відповідно до цього Договору вважаються повені, епідемії, епізоотії, землетруси й інші природні чиштучні (техногенні) катастрофи і стихійні лиха, повстання, ембарго, війки або військові дії будь-якого виду, окупація, мобілізація, порушення громадського порядку, страйки, дії органів влади або будь-які інші обставини, шо перебувають поза контролем і волею Сторін, відбулися теля підписання нього Договору, і які недають одній зі Сторін можливість належним чином виконувати свої зобов’язання за цим Договором.

8.3. Сторона, шо опинилася під впливом обставин непереборної сили (форс-мажору), зобов’язана негайно (наскільки це дозволяють обставини, але не пізніше 1 (одного) календарного тижня із моменту їх виникнення, повідомити іншу Сторону про виникнення, характер і можливу тривалість обставин непереборної сили (форс-мажору) та надати належно оформлене підтвердження компетентного органу (Торгово-промислової палати України).

 

9. ПІЛЬГИ

9.1. У Виконавця діють пільги, установлені положеннями чинного законодавства України. Правом першочергового поселення користаються ветерани ВВВ, герої Радянського Союзу, герої Соціалістичної праці, герої України,  батьки з дітьми до 1-го року.

9.2. У Виконавця діють наступні знижки по оплаті за проживання:

- діти до 6-ти років - безкоштовно, якщо вони не займають окремого спального місця;

- система знижок для корпоративних та постійних клієнтів, що визначається окремо Виконавцем у кожному конкретному випадку.

                                                                                             

                                                                                              10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Даний договір може бути змінений, припинений або доповнений за згодою Сторін. Сторони зберігають за собою право достроково розірвати цей договір при умові, шо сплачені Виконавцю кошти за послуги не повертаються, а завдана шкода, у випадку наявності такої, відшкодовується в повному розмірі згідно виставленого рахунку.

10.2. На відносини Сторін, не врегульовані даним Договором, поширюються норми діючого законодавства України.

10.3. Строк дії даного договору визначається Сторонами до моменту повного виконання прийнятих на себе зобов’язань, а в частині розрахунків - до моменту повного розрахунку між Сторонами.

10.4. Моментом укладення нього договору, є момент укладення між Сторонами договору приєднання до договору на надання готельних послуг, шляхом проведення Замовником оплати рахунку з надання готельних послуг, який було виставлено Виконавцем. При цьому оплата в цілому або в частині послуг за цим рахунком та зарахування вказаних коштів Виконавцем, є підтвердженням з боку Замовника, укладення договору приєднання до договору на надання готельних послуг та прийняття Замовником всіх істотних умов цього договору, в тому числі але не виключно умов щодо ануляції, зміни та відмови від заброньованих послуг, розмірів штрафів та порядку проживання в готелі та котеджі приватної садиби «SkiXaта».

10.5. Оплата грошових коштів за цим рахунком є акцептом з боку Замовника щодо прийняття пропозиції Виконавця з придбання послуг та їх оплати, яка розмішена на офіційному сайті приватної садиби «SkiXaта»http://ski-xata.comі є договором публічної оферти Виконавця та містить в собі всі істотні умови надання послуг (ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України).